individuele- & relatiebegeleiding

Visie & Werkwijze

Psychologie, mijn manier van werken

 • Ik geloof in het potentieel in elk van ons om liefdevol in relatie te staan tot zichzelf en tot de andere. Ook geloof ik dat wij allemaal de kracht in ons hebben om dit te realiseren in ons leven.
   
 • Ik werk vanuit respect voor de waarden en normen van eenieder. Ik oordeel en veroordeel niet en ik houd je een spiegel voor. Ik vraag wel om verduidelijking, formuleer hypotheses en toets interpretaties af.
 •  

 • Ik stimuleer je om aandacht te hebben voor je innerlijke leefwereld, om zo tot meer zelfbewustzijn te komen en meer auteur van je leven te worden. Ik nodig je uit om stil te staan bij jezelf, bij je gedachten, je gevoelens, je gedrag, om zo jezelf beter te leren kennen. Als opstap om beter te begrijpen waar je op vastgelopen bent in je leven en te ontdekken hoe jij hiermee het beste kan omgaan.
   
 • Ik zoek samen met jou naar een antwoord op je vragen en stimuleer je om te ontdekken hoe je problemen kan en wil aanpakken, hoe je met mensen en situaties anders kan omgaan. 
 •  

 • Ik bied een veilig en vertrouwelijk kader aan binnen een aangename gespreksruimte.
  Alles wat we samen bespreken, valt uiteraard onder het beroepsgeheim.